Všeobecné zásady správneho technologického postupu demontáže - montáže a manipulácie so vstrekovačmi COMMON-RAIL

 
 

1.        Pred demontážou vstrekovačov z vozidla je potrebné miesta vysokotlakových a nízkotlakových spojov (prepadu) zbaviť všetkých nečistôt.

2.        Po odpojení vysokotlakového a nízkotlakového vedenia ihneď nasadiť na vstrekovače ochranné plastové zátky.

3.        Ak je potrebné, použiť špecializované dielenské prípravky a náradie na vyťahovanie vstrekovačov s cieľom zabrániť mechanickému poškodeniu vstrekovačov.

4.        Pred montážou vstrekovačov do motora, dôkladne skontrolovať stav sediel v osadzovacích otvoroch hlavy motora. Vytiahnuť starú podložku (ak zostala v sedle), vyčistiť, prípadne ofrézovať sedlá špecializovanými nástrojmi. Počas procedúry je potrebné chrániť spaľovací priestor motora pred znečistením, zavedením stlačeného vzduchu cez otvor pre žeraviacu sviečku (je potrebný adaptér pre pripojenie vzduchového vedenia). Pozor! Častou chybou je nevyčistenie, či dokonca ponechanie starej podložky v sedle!

5.        Vždy použiť NOVÚ podložku (tepelný štít) správnych rozmerov, tvaru a druhu materiálu (meď, mosadz, oceľ) podľa nariadenia výrobcu. V prípade rozsiahleho ofrézovania sedla, zvoliť podložku hrubšiu o hĺbku ofrézovania!

6.        V špecifických prípadoch naniesť na vonkajší povrch vstrekovačov tenkú vrstvu žiaruvzdorného keramického tuku.

7.        Dodržiavať nielen predpísaný uťahovací moment pri všetkých skrutkových spojoch, ale aj poradie uťahovania (!) a nepodceňovať potrebu výmeny špecifických dielov za nové (vysokotlakové trubky, upevňovacie skrutky vstrekovačov atď.). 

8.        Ochranné plastové zátky zo vstrekovačov snímať až tesne pred pripojením k jednotlivým vedeniam!

9.        Pri výmene hoci len jediného vstrekovača za nový alebo repasovaný kus je nevyhnutné vymeniť palivový filter za NOVÝ filter, a to bez ohľadu na počet najazdených kilometrov v období medzi výmenou filtra a poruchou (výmenou) vstrekovača! 

10.     Po montáži vstrekovačov nezabudnúť prepísať IMA kódy v riadiacej jednotke motora (u ktorých je to potrebné)!!

 

Treba si uvedomiť že aj najmenšia možná nečistota (zostatok starého oleja, emulzia, vlas, pilina, kovový prach), ktorá sa nedopatrením môže dostať do vstrekovača pri manipulácii resp. pri montáži, môže spôsobiť nefunkčnosť už opraveného vstrekovača. Preto treba so vstrekovačom manipulovať veľmi opatrne a s čistými rukami.

Základné zhrnutie PRED SAMOTNOU MONTÁŹOU:

1.        DOKONALÉ VYUMÝVANIE TRUBIEK TLAKOVÉHO HRDLA (POKIAĽ SA NEMENÍ)

2.        VŠETKY PRÍVODNÉ TRUBKY UMYŤ ČISTIČOM A VYFÚKAŤ STLAČENÝM VZDUCHOM

3.        DEMONTOVAŤ RAILOVÚ LIŠTU – VYČISTIŤ A VYFÚKAŤ

4.        DEMONTOVAŤ „DRV“ VENTIL A OPATRNE VYČISŤIŤ ČISTIČOM (POZOR NECHYTAŤ RUKAMI SITKO NA DRV VENTILKU!)

5.        PRI KAŽDEJ MONTÁŽI VSTREKOVAČOV JE NUTNÉ VYMENIŤ PALIVOVÝ FILTER !

6.        PREPÍSAŤ IMA KÓDY V RJ MOTORA !!

COMMON-RAILové vstrekovače pracujú pri vysokom tlaku do 2500 bar (v závislosti od generácie) a sú veľmi náchylné na nekvalitnú naftu!!