Asistenčné služby

 
Vozidlá do 3,5t max do 14 rokov od prvého prihlásenia vozidla rozsah platnosti
 
Slovenská republika                                       29,00 €/ ročne
Európa /územná platnosť zelenej karty/     75,00 €/ ročne
 
Európa /územná platnosť zelenej karty/     17,00 €/ mesačne
 
 
Motocykel
 
Európa /územná platnosť zelenej karty/     40,00 €/ ročne
 
 

Kontakt

MM-tech s.r.o.

Roveň 326
Podtureň
03301


+421 905 723281
+421 915 545898