Poradenská činnosť

 
Poradenská služba len osobne na základe telefonickej objednávky v pracovných dňoch 
od 17:00 do 18:00. Služba je spoplatnená. 
Cena za každých začatých 15 minút konzultácie je 10,- € bez DPH.